mvrLogo logoText
Прашања
тековно прашање
одговорено прашање
неодговорено прашање
преостанато време за испитот
Навигација
оди на следно неодговорено прашање
оди на претходно неодговорено прашање
одговори прашање
крај на испитот
Упатство за решавање на тестот

При решавање на тестот, потребно е да ги одговорите сите прашања во предвиденото време. Времето кое Ви е на располагање за решавање е постојано прикажано во горниот десен агол на екранот .

За секое прашање треба да одлучите кој е точниот одговор (или одговори) и да го пополните во предвидените полиња или да го изберете од понудените опции. Кога ќе завршите со одговарање на прашањето, потврдете го внесениот одговор со кликање на копчето . Со ова, прашањето ќе се смета за одговорено и нема да може да го менувате одговорот или повторно да го одговарате истото. Прашањата за кои нема да бидат потврдени внесените одговори ќе се сметаат за неодговорени и нема да носат поени.

Не е задолжително одговарањето на прашањата да се одвива по зададениот редослед. Доколку има прашање кое сакате да го одговорите подоцна, преминете на претходното или следното неодговорено прашање со кликање на копчињата или , соодветно, или прескокнете на било кое прашање со кликање на бројот на прашањето во горниот лев агол на екранот.

Доколку ги одговорите сите прашања пред да истече предвиденото време за решавање на тестот или сакате да го прекинете испитот предвреме, кликнете на копчето и резултатите веднаш ќе Ви бидат прикажани на екранот.

Кандидат
Започни испит
Статистика